Better Coffee 420ml 宮廷壺   

注意事項!!

1.拿到商品後使用前,請先使用煮沸滾水煮過兩次,清洗宮廷壺內外面。

2.本商品可使用電磁爐加熱。

: NT$ 1,200
品牌 : Better Coffee 品名 : Better Coffee咖啡 420ml 宮廷壺